Meehelpen

  • vrijwilligers zijn vaak nodig
  • bijvoorbeeld om te helpen bij sport- en spelkasten
  • ook is er plaats voor stagiaires in schooljaar 2018-2019
  • stuur een mail met CV naar:
  • zowel vrijwilligers als stagiaires hebben altijd een verklaring omtrent gedrag nodig